lunes, 12 de abril de 2010

¿ Por qué el arte como vehículo?

Txikitatik eskolan egiten diogun lan guztiei nota bat jartzen diote eta horrek ez al gaitu beldurtzen? ez ote gara lotasatzen? ez al dugu pentsatzen gaizki egin dezakegula? konsziente ez garenetik iada ingurukoek gurekiko iritzi bat izaten hasiak dira eta ona edo txarraren etiketa jar diezagukete... hori ona da? edo nola edo ahala aldatu beharra daukagu?

Gure ustez lanen kalifikazioen beldurrak tentsio handia sortzen du eta ahalik eta hobeen egin nahi dugu. horrek sekulako estresa sortzen du eta ez duzu lanaz disfrutatzen, ahalik eta azkarren bukatu nahi duzu sekulako zama delako... Hori da ikasteko modurik egokiena?

Gure ustez haurrei eta ez horren haur direnei disfutatzeko aukera eman behar zaiela. hori lortzeko modua bilatzea da gure eginbeharra. zerbait gustura eginez gero pila bat ikasten da eta gainera disfrutatu eta jakinmina sortzen da. Baina derrigorrez zerbait egitera behartuz gero ezin da ezer ikasi.

etorkizunean irakasle izango garenok haurrei plazerrez gauzak egitera utzi behar diegu eta nola edo ahala ikasgaiak horretara moldatu, sekulako presioa jasotzen baita eman beharreko ikasgaiak zeintzuk diren jakitean eta denbora justua izaten baita normalean... berz badugu lan ederra egiteko....

No hay comentarios:

Publicar un comentario